PALVELUT LAITEVALINNASTA KOKONAISRATKAISUIHIN

Uusi nostin, uusi korjaamo vai huoltosopimus olemassa olevalle laitteistolle?

Vuosikymmenien kokemus takaa sen että pystymme tarjoamaan sinulle parhaan ratkaisun korjaamon tarpeisiin.

Saksinostin nostaa rekan ilmaan korjaamista tai huoltoa varten

SOPIVA LAITE - TOIMIVA TYÖNKULKU

Sopivan korjaamokoneen valinta alkaa työtehtävään tutustumalla. Mitä odotuksia hankittavalle laitteelle on asetettu? Kuinka paljon laitetta tullaan käyttämään? Mitkä ovat käyttöolosuhteet? Paljonko laitteeseen halutaan sijoittaa? Tässä vain muutamia seikkoja, jotka selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa ennen laitevalintaa. Tunnemme maailman johtavien korjaamolaitetehtaiden tarjonnan. Meillä on vuosikymmenien kokemus, jonka ansiosta pystymme ehdottamaan laajasta tarjonnasta asiakkaan työhön ja budjettiin parhaiten soveltuvan laitteen.

HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY

Kulunut fraasi, mutta edelleen ajankohtainen. Korjaamon rakentamisen tai remontin suunnittelu alkaa projektin tavoitteiden määrittelystä. Käymme yhdessä asiakkaan kanssa huolellisesti läpi, mitä uudelta korjaamolta toivotaan. Mitkä ovat korjaamon toiminnalle asetetut tavoitteet? Minkälaista kalustoa korjaamossa tullaan huoltamaan? Vasta tavoitteiden määrittelyn jälkeen aloitetaan suunnittelu. Teemme sekä tasopiirustukset että 3D-kuvat uusimpia piirrosohjelmia käyttäen. Tärkeä osa suunnitelmaa on määritellä urakkarajat, jotta toteutusvaiheessa vältytään yllättäviltä lisäkustannuksilta. Työpisteiden laitesijoittelussa otetaan huomioon ergonomiset tekijät, jotta vältyttäisiin ”turhilta” sairauspoissaololta.

Piirustusohjelmalla toteutettu 3d-mallinnos autokorjaamosta
Toimistotyöntekijä osoittaa tietokoneen näytöltä tilasto-ohjelmaa

PROJEKTIN JOHTAMINEN HYVISSÄ KÄSISSÄ

Arpré Oy on varustanut vuosikymmenien aikana satoja korjaamoita. Kokemusta on karttunut pienistä henkilöautokorjaamoista aina suurikokoisiin raskaan kaluston korjaamoihin ja kaivoshuoltoratkaisuihin saakka. Toimiva projektin johtaminen on ehdoton edellytys aikataulujen pitämiselle. Tavarantoimitusten oikea-aikaisuus, asentajatyövoiman mitoittaminen ja ohjaus sekä tiedon kulku tilaajan suuntaan ovat Arprén projektijohtamisen perustana.

TOIMIVA HUOLTO PITÄÄ PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ

Ammattitaitoinen huolto on vastuullisen korjaamolaitetoimittajan tärkeimpiä tunnusmerkkejä. Hoidamme viipymättä niin yksittäiset huoltotarpeet kuin sopimushuollotkin. Tehokaskorjaamopalvelukonseptistamme asiakas voi valita itselleen sopivimman palvelupaketin. Työ aloitetaan korjaamon laitekannan kartoituksella, rekisteröinnillä ja huollon tarpeen määrittelyllä. Tehokaskorjaamopalvelu sisältää kattavimmillaan kokonaisvaltaisen huolenpidon korjaamolaitekannasta vuositarkastuksineen, huoltokustannus- ja budjettitietoineen. Teemme ehdotuksen toimenpiteiksi, joiden toteutuksesta asiakas aina itse lopulta päättää.

Ammattitaitoinen korjaamoasentaja asentaa korjaamo järjestelmää
siemens

ONKO LIIKEIDEASI OMISTAA KORJAAMOLAITTEITA VAI TUOTTAA HUOLTOPALVELUITA?

Arpré tarjoaa yhteistyökumppaneidensa avulla edullisia leasing- ja käyttövuokrapalveluita. Laitteiden hankkiminen ei sido pääomaa ja investointiin varatut rahat voidaan käyttää liiketoiminnan pyörittämiseen. Vaihtoehtoja rahoituksen järjestämiseen on useita. Asiantuntevan henkilöstömme avulla löytyy aina asiakkaallemme parhaiten sopiva ratkaisu.